kerkenraad


Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen en de dominee.


Ouderlingen:

Een groep ouderlingen heeft de taak om de kerk met alles eromheen in goede banen te leiden en het onderhouden van contacten met gemeenteleden.


Diakenen:

De diaconie onderzoekt daar waar hulp nodig is en verleend deze. Dat kan dichtbij zijn, in de plaats of stad, of verder weg. Het maakt niet uit of mensen kerkelijk zijn of niet. Ze verdeelt de giften van de mensen over onder andere verschillende lopende projecten in Nederland en wereldwijd. Daarnaast inventariseert de diaconie onder de mensen waar men goed in is. Zo kan iemand ingezet worden voor iemand anders wanneer het nodig is. Bijvoorbeeld iemand die een ander rijdt naar het ziekenhuis, koken voor een ander die dat even niet kan of zorgen voor tijdelijke voor hulp in de huishouding wanneer het bij iemand nodig mocht zijn.


Dominee:

De dominee is aangesteld door de gemeente. De meest zichtbare taak van een dominee is op zondag tijdens de kerkdienst. Hiernaast gaat een dominee bij mensen op bezoek, geeft catechisaties, is betrokken bij alle gemeenteleden en heeft contacten met de kerken in de omgeving en op regioniveau.